DELTAAUTO
Financování    |   Obchodní podmínky    |   O nás    |   Kontakt    |   

Obchodní podmínky


ZÁRUKA: Všechny bazarové automobily jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně záruční doba 12 měsíců (věc použitá) od data koupě.

• Záruční podmínky jsou stanoveny dle zákona č.40/1964 Sb. v plném znění - Občanského zákoníku, kterou poskytuje prodávající osobě, která od něj vyznačeného dne věc převzala. Tato osoba bude dále označena jako kupující. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat kupní smlouvou / fakturou nebo dokladem pro reklamaci. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Záruka nepřesahuje rozsah záruky stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v plném znění - Občanským zákoníkem.

• Automobil či některou z jeho částí, která je běžně nebo mechanicky opotřebena nebo úmyslně poškozena, nelze uznat jako oprávněnou reklamaci. Dále nelze uznat reklamaci závad, které prokazatelně vznikly po koupi vozidla.

Ochrana osobních dat: Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro komunikaci se zákazníkem. Bez souhlasu klienta nebudou poskytované třetí osobě. 

• Všechny ceny na našich stránkách jsou konečné. Odpočet DPH je možný, pokud je uvedeno u konkrétního vozu "cena včetně DPH" s uvedením ceny bez DPH. Všechny ostatní ceny jsou konečné, bez možnosti odpočtu DPH.  Jestliže kupující má zájem uplatnit odpočet DPH u auta kde není odpočet uveden, lze to, ovšem ke koncové ceně, která je v nabídce, je nutné dodaňit DPH a připočítat 20%. V případě dodanění pro plátce DPH nabízíme 5% slevu z ceny bez DPH. 

Příklad:
cena auta je 100.000 - 5% sleva = 95.000 bez DPH x 1.20% DPH = 114.000 Kč s DPH.  

 

E-mail: deltaauto@deltaauto.cz | Vyrobila společnost Nový Web s.r.o. 2007
Obuv Scholl přímo z centrálního skladu Vybavte svou domácnost kvalitními domácími potřebami. Sixt Prag autovermietung.